Om oss

Åndal Maskin AS er en lokal bedrift som tilbyr ett bredt spekter av produkter og tjenester. Bedriften er lokalisert på Bolsønesområdet i Molde.

Åndal maskin og HMS

Vi arbeider bevisst med å bygge en god HMS kultur. Vårt HMS-system er bygget på ISO-standard og er under kontinuerlig utvikling. I forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange på Aukra så har vi oppgradert vår HMS-system slik at vi oppfyller alle krav som stilles fra utbyggerne.

Sakkyndig virksomhet

Vi har i flere år vært sakkyndig virksomhet for personløftere. Denne ble i løpet av våren 2005 utvidet til å også omfatte palleløftere og truck. Denne virksomheten er også bygget på ISO-standard. Hvert år blir bedriften gjennomgått av ett sertifiseringsorgan og hvert fjerde år er det full revisjon av våre systemer. Vi har egne sakkyndige kontrollører som utfører kontroller på både eget og våre kunders utstyr. Lokale kontrollører betyr meget konkurransedyktige priser for våre kunder.

Vi har etablert ett varslingssytem når det gjelder maskiner og utstyr som er underlagt årlig kontroll. Alle kunder vi har kontrakt med blir kontaktet av oss i god tid før godkjenningen utgår. Systemet minner om det bilverkstedene har når det gjelder EU-kontroll.

Det er særdeles viktig at slike årskontroller blir utført. Både på grunn av sikkerheten og fordi man vil få problemer med både arbeidstilsynet og forsikringsselskapet dersom uhellet skulle være ute og godkjenningen er utgått.