Verksted

Sakkyndig virksomhet

Vi har i flere år vært sakkyndig virksomhet for personløftere. Denne ble utvidet
til også å omfatte palleløftere og truck i 2005. Denne virksomheten er også bygget på
ISO- standard. Hvert år blir bedriften gjennomgått av ett sertifiseringsorgan og
hvert fjerde år er det full revisjon av våre systemer. Vi har egne sakkyndige
kontrollører som utfører kontroller på både eget og våre kunders utstyr. Lokale
kontrollører betyr meget konkurransedyktige priser for våre kunder. Bedriften er
også medlem i Personløfterforeningen.

Det at vi har egne sertifiserte kontrollører gjør at vi kan tilby denne tjenesten på
kort varsel og til rimelige priser. Velger du oss så slipper du kostnader i forbindelse
med reise og opphold.

Utvidet sakkyndig virksomhet

Vår sakkyndige virksomhet er utvidet til å også gjelde truck og palleløftere.
Palleløftere med drift på hjulene og som løfter så høyt at de kan velte (over ca 0,5m), skal gjennom årskontroll.

Ta kontakt og be om tilbud på årskontroll. Vi utfører også generell service og reparasjoner.