Stillas

Vi selger, leier ut og monterer typegodkjente stillas for alle typer arbeid. Vi beregner hva du må ha av utstyr i forbindelse med ett prosjekt. Våre montører setter opp stillaset og forflytter det etter hvert som byggeprosjektet skrider fram.

I vår produktspekter finner du tungstillas, lettstillas og rullestillas.

Klikk her og du vil finne litt mer informasjon.